ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

12 tehtnih razlogov za izbor računovodstva Pernarčič

 1. visoka strokovnost kadra ob konkurenčnih cenah
 2. sodobna računalniška oprema
 3. prevzemamo vso odgovornost glede pravilnosti knjiženja
 4. smo servis z dolgoletno tradicijo in veliko izkušnjami
 5. se neprestano izobražujemo
 6. vas zastopamo pred davčnimi in izvršilnimi organi
 7. vodimo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva že več let, čeprav za mnoge samostojne podjetnike ni obvezno
 8. mesečno ceno naših storitev določimo na začetku sodelovanja na podlagi danih podatkov z vaše strani in se med leto ne spreminja. Spremeni se le v primeru povečanja obsega dokumentacije za več kot 10% po preteku poslovnega leta. Pri nas ne poznamo nepričakovanih računov, ki bi vas spravljali v slabo voljo.
 9. oseben pristop
 10. imamo poslovne prostore s parkirnimi mesti na lahko dostopni lokaciji
 11. želimo vas razbremeniti skrbi, ki so povezane s pravilnim vodenjem poslovnih knjig in davčno varnostjo poslovanja ob enem pa vam pomagamo optimirati davčne obveznosti

12. Za storitve, ki jih opravimo, prevzamemo tako materialno, kot tudi kazensko odgovornost. Poklicna in civilna odgovornost je zavarovana pri Zavarovalnici Maribor d.d.. 


Za vas opravljamo naslednje zavarovane računovodske storitve

 • vodenje glavne knjige z računovodstvom stroškov in možnostjo vodenja stroškov po stroškovnih mestih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izpisi odprtih postavk terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
 • obračun plač in nadomestila, obračun prispevkov za socialno varnost za s.p. ,

 • obračun avtorskih honorarjev,
 • obračun prejemkov po podjemnih pogodbah,
 • svetovanje glede optimiranja davčnih obveznosti,
 • obračun DDV,

 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
 • obračun davka iz dejavnosti,
 • obračun dohodnine,
  izdelava računovodskih izkazov za poslovne in statistične namene,
 • medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja (mesečna, trimesečna ali polletna poslovna poročila),
 • vodenje blagovnega knjigovodstva in materialnega knjigovodstva
 • izdelava računov - fakturiranje
 • in več

Kliknite tu za celoten seznam...Razlika med božičnico in 13. plačo

piše: Tina Pernarčič Čufer 

13.PLAČA se izplača delavcem v primeru poslovne uspešnosti. Izplačilo je vnaprej določeno v kolektivni pogodbi, splošnih aktih podjetja ali v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan plačati davke in prispevke, enako kot za plačo. S plačilom prispevkov pa je izpolnjen Več o razliki med 13. plačo in božičnico lahko preberete na tej spletni povezavi...


Dodatne ugodnosti za s.p. in gospodarske družbe

 • Sami poskrbimo za prenos vaše dokumentacije od prejšnjega računovodskega servisa
 • Brezplačen obračun zamudnih obresti, brezplačen obračun obresti za dana posojila
 • Brezplačen izpis opominov v pomoči izterjave neplačanih terjatev
 • Samostojnim podjetnikom zagotavljamo vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva za ceno enostavnega
 • Brezplačno vam organiziramo računovodstvo podjetja ali obratovalnice:
  • postavitev organizacijske sheme računovodstva,
  • logistika dokumentov,
  • postavitev sheme označevanja dokumentov,
  • otvoritvena knjiženja


Tina Pernarčič Čufer s.p.


Na griču 7

2000 Maribor


Tel.: 041/846-251


Delovni čas:


ponedeljek - petek
8:00 - 14:00