ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

12 tehtnih razlogov za izbor računovodstva Pernarčič

 1. visoka strokovnost kadra ob konkurenčnih cenah
 2. sodobna računalniška oprema
 3. prevzemamo vso odgovornost glede pravilnosti knjiženja
 4. smo servis z dolgoletno tradicijo in veliko izkušnjami
 5. se neprestano izobražujemo
 6. vas zastopamo pred davčnimi in izvršilnimi organi
 7. vodimo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva že več let, čeprav za mnoge samostojne podjetnike ni obvezno
 8. mesečno ceno naših storitev določimo na začetku sodelovanja na podlagi danih podatkov z vaše strani in se med leto ne spreminja. Spremeni se le v primeru povečanja obsega dokumentacije za več kot 10% po preteku poslovnega leta. Pri nas ne poznamo nepričakovanih računov, ki bi vas spravljali v slabo voljo.
 9. oseben pristop
 10. imamo poslovne prostore s parkirnimi mesti na lahko dostopni lokaciji
 11. želimo vas razbremeniti skrbi, ki so povezane s pravilnim vodenjem poslovnih knjig in davčno varnostjo poslovanja ob enem pa vam pomagamo optimirati davčne obveznosti

12. Za storitve, ki jih opravimo, prevzamemo tako materialno, kot tudi kazensko odgovornost. Poklicna in civilna odgovornost je zavarovana pri Zavarovalnici Maribor d.d.. 


Za vas opravljamo naslednje zavarovane računovodske storitve

 • vodenje glavne knjige z računovodstvom stroškov in možnostjo vodenja stroškov po stroškovnih mestih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izpisi odprtih postavk terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
 • obračun plač in nadomestila, obračun prispevkov za socialno varnost za s.p. ,

 • obračun avtorskih honorarjev,
 • obračun prejemkov po podjemnih pogodbah,
 • svetovanje glede optimiranja davčnih obveznosti,
 • obračun DDV,

 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
 • obračun davka iz dejavnosti,
 • obračun dohodnine,
  izdelava računovodskih izkazov za poslovne in statistične namene,
 • medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja (mesečna, trimesečna ali polletna poslovna poročila),
 • vodenje blagovnega knjigovodstva in materialnega knjigovodstva
 • izdelava računov - fakturiranje
 • in več

Kliknite tu za celoten seznam...Davčne blagajne v letu 2016

piše: Tina Pernarčič Čufer

Vsi, ki poslujete z gotovino (prejemate plačilo za opravljene storitev ali dobavo blaga v bankovcih, kovancih, čekih ali preko plačilnih kartic), boste morali izdane račune potrjevati pri Finančni upravi (FURS).
Imate dve možnosti:

Več o davčnih blagajnah ...
1. mesec
imate računovodske storitve brezplačne

Po konkurenčnih cenah ob visoki strokovnosti kadra opravljamo računovodske storitve v Mariboru. 

Da vam olajšamo vodenje podjetja in vam prihranimo sredstva, smo za vse nove stranke pripravili popust v obliki 1-mesečnega brezplačnega opravljanja računovodskih storitev.

Za prenos vaše dokumentacije od prejšnjega računovodskega servisa poskrbimo mi!

 Tina Pernarčič Čufer s.p.


Na griču 7

2000 Maribor


Tel.: 041/846-251


Delovni čas:


ponedeljek - petek
8:00 - 14:00