ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

Davčne blagajne v letu 2016 - vse, kar morate vedeti o davčnih blagajnah

piše: Tina Pernarčič Čufer

Vsi, ki poslujete z gotovino (prejemate plačilo za opravljene storitev ali dobavo blaga v bankovcih, kovancih, čekih ali preko plačilnih kartic), boste morali izdane račune potrjevati pri Finančni upravi (FURS).
Imate dve možnosti:

  1. nakup davčne blagajne ali pa
  2. izstavljati račune iz vezane knjige računov in jih nato ročno potrjevati, FURS vam bo omogočil spletni dostop do brezplačne davčne blagajne v obliki njihove aplikacije.

Davčna blagajna je blagajna, ki je neposredno preko elektronske povezave povezana s Finančno upravo.

Izdaja računov iz vezane knjige računov je možna do 31.12.2017

Če se boste odločili za izdajo računov iz vezane knjige računov, boste morali podatke o vsakem izdanem računu preko elektronske povezave poslati v potrditev finančni upravi, in sicer v roku desetih delovnih dni od dneva izdaje računa. Podatke boste pošiljali preko FURS-ove aplikacije »Mini blagajna« .

FURS-u boste posredovali

  • podatke o davčni številki zavezanca,
  • datumu izdaje računa,
  • številko računa,
  • številko seta in
  • serijsko številko vezane knjige računov

V istem poslovnem prostoru ne boste smeli uporabljati vezane knjige računov in hkrati še davčne blagajne. 

Za poročanje FURS-u boste potrebovali posebno namensko digitalno potrdilo

Za posebno namensko digitalno potrdilo je možno zaprositi že v novembru z vlogo, ki jo boste/bomo oddali preko eDavkov. Če boste to oddali sami, potrebujete ustrezno digitalno potrdilo. 

Poročanje FURS-u o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdajate račune

Pred začetkom izdajanja računom morate finančno upravo obvestiti o vseh poslovnih prostorih v katerih boste izdajali račune. Kot poslovni prostor se šteje vsak premičen ali nepremičen prostor, kjer stalno ali občasno izdajate račune.
Poročati je potrebno tudi, če boste izdajali račune preko vezane knjige računov.

Pred poročanjem FURS-u je v podjetju potrebno sprejeti interni akt (primeri so objavljeni na FURS-ovi spletni strani) v katerem popišete poslovne prostore v katerih boste izdajali račune in tem prostorom dodelite oznake (npr.: prodajalna, delavnica, ipd...).

Če boste za izdajo računov uporabljali lastno blagajno, boste podatke o poslovnih prostorih praviloma posredovali preko svoje programske opreme. Drugače pa bo možno podatke o poslovnih prostorih posredovati preko FURS-ove aplikacije »mini blagajna«, ki bo od decembra dostopna na njihovi spletni strani.

Če boste račune izdajali v nepremičnem poslovnem prostoru, boste FURS-u morali posredovati identifikacijsko številko stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kot je le-ta določena v registru nepremičnin. Te podatke lahko pridobite na spletnem portalu Geodetske uprave: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl .
Če boste račune izdajali v premičnem poslovnem prostoru, boste morali FURS-u sporočiti vrsto poslovnega prostora.

Predvidene so tri vrste poslovnih prostorov:

  1. prevozna sredstva, premične stojnice
  2. objekt na stalni lokaciji (npr.stojnica na tržnici, kiosk)
  3. posamezna blagajna ali vezana knjiga, ki jo uporabljate na terenu (npr.serviserji).

Namestitev obvestil kupcem o obveznosti izdaje računa

V primeru izdajanja računov iz vezane knjige računov ali preko davčnih blagajn,morate v vse poslovne prostore, kjer boste izdajali navedene račune, namestiti obvestila kupcem o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter o obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun in ga predloži pooblaščeni osebi FURS-a ali tržnega inšpektorata na njegovo zahtevo.

To obvestilo, ki ga morate namestiti do 2.1.2016, ima predpisano obliko in točno določeno vsebino, barvo in velikost!

Ogledate in natisnete si ga lahko na:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Opis/Obvestilo_o_obveznosti_izdaje_racuna_in_obveznosti_kupca_da_prevzame_in_zadrzi_izdani_racun.pdf

POZOR!! Kupec lahko v roku 30 dni od izdaje preveri, če ste račun potrdili na FURS-u preko spletne strani na podlagi serijske številke vezane knjige računov in zaporedne številke obrazca računa!!!

Če boste izdajali račune iz davčne blagajne

Če boste izdajali račune iz davčne blagajne, imejte kljub temu na zalogi iz FURS-ove strani potrjeno vezano knjigo računov, ki jo boste uporabili v primeru prekinitve internetne povezave, v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov.

V takšnem primeru je potrebno v roku dveh delovnih dni FURS-u preko njihove aplikacije »Mini blagajna« posredovati podatke o izdanih računi.

 

Tina Pernarčič Čufer je diplomirana ekonomistka smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V Računovodskem servisu Tina Pernarčič Čufer s.p. deluje uspešno vse od leta 2005, ko je prevzela dejavnost računovodskega servisa Milena Pernarčič s.p., ustanovljenega leta 1987. Računovodske storitve opravlja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Če ste med njimi, jo lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka na telefon:  041/846-251 med 8. in 14. uro., pošljete e-mail na tina.pernarcic.cufer@amis.net ali obiščete v Mariboru, na naslovu Na griču 7, 2000 Maribor