ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

Obdavčitev božičnice - razlika med božičnico in 13. plačo

piše: Tina Pernarčič Čufer

  • 13.PLAČA se izplača delavcem v primeru poslovne uspešnosti. Izplačilo je vnaprej določeno v kolektivni pogodbi, splošnih aktih podjetja ali v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan plačati davke in prispevke, enako kot za plačo. S plačilom prispevkov pa je izpolnjen pogoj, da se 13.plača všteva v pokojninsko osnovo. Višino 13.plače opredelimo kot % od bruto plače za določeni mesec.
  • BOŽIČNICA je, za razliko od 13.plače, praviloma izplačana zaposlenim kot nagrada. Ker gre za nagrado, se zaposlenim praviloma ne všteva v pokojninsko osnovo, kot je to značilno za plačo, temveč se obravnava kot drugi prejemek. Prav tako se božičnica praviloma izplačuje v enakih zneskih za vse zaposlene.

    Da bi se božičnica lahko vštela v pokojninsko osnovo, mora biti izplačana na podlagi kolektivne pogodbe ali drugega pisnega dogovora zatorej mora biti v pogodbah oziroma dogovorih biti zapisano, da gre za izplačilo na podlagi uspešnosti poslovanja.

Božičnica se lahko izplačuje kot:
  1. Del plače - V tem primeru se zaposlenim priznava v pokojninsko osnovo, pogoj za to pa je, da je določena v kolektivni ali v pogodbi o zaposlitvi, kakor tudi to, da je delodajalec plačal prispevke za socialno varnost.
  2. Druge vrste plačil - Če se božičnica izplača kot druga vrsta plačil in ne kot del plače, pa se kljub plačilom prispevkov ne všteva v pokojninsko osnovo.
  3. Drugo plačilo - V tretjem primeru kot drugo plačilo se lahko izplača v primeru nagrade po sklepu uprave vsem zaposlenim v enakem znesku. V tem primeru ni potrebno, da je božičnica kot drugo plačilo določena v pogodbi o zaposlitvi ali kolektivni pogodbi.

 

Tina Pernarčič Čufer je diplomirana ekonomistka smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V Računovodskem servisu Tina Pernarčič Čufer s.p. deluje uspešno vse od leta 2005, ko je prevzela dejavnost računovodskega servisa Milena Pernarčič s.p., ustanovljenega leta 1987. Računovodske storitve opravlja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Če ste med njimi, jo lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka na telefon:  041/846-251 med 8. in 14. uro., pošljete e-mail na tina.pernarcic.cufer@amis.net ali obiščete v Mariboru, na naslovu Na griču 7, 2000 Maribor