ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

Postopek, ki ga vaš računovodja uporablja za izračun plače

piše: Tina Pernarčič Čufer

Ena izmed nalog računovodje je tudi obračun plače. V nadaljevanju vam bom predstavila način obdavčitve plače delavca s prispevki in dohodnino in izračunala koliko od navedenih višin plač prejme na svoj račun delavec, koliko z dohodnino in prispevki prejme država in kakšne višine je strošek za podjetje .
Kot primer obračuna plače bom uporabila bruto plačo v višini 900 EUR, 1000 EUR, 1.100 ur in 1.300 EUR.

 

VIŠINA BRUTO PLAČE 

900,00

1.000,00

1.100,00

1.300,00

Prispevki delavca 22,10 % 

198,90

221,00

243,10

287,30

Splošna davčna olajšava

543,32

368,22

275,22

275,22

Osnova za dohodnino 

157,78

410,78

581,68

737,48

Akontacija dohodnine 

25,24

65,72

93,07

125,59

VIŠINA NETO PLAČE 

675,86

713,28

763,83

887,11

Prispevki delodajalca 16,10% 

144,90

161,00

177,10

209,30

 

 

 

 

 

DELAVEC PREJME

675,86

713,28

763,83

887,11

DRŽAVA PREJME   

369,04

447,72

513,27

622,19

STROŠEK ZA PODJETJE  

1.044,90

1.161,00

1.277,10

1.509,30

 

Prehrana med delom

Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več, do višine 6,12 EUR

Prevoz na delo in iz dela

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.
Če delojemalec iz objektivnih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo, ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Dnevnice

  • če traja službeno potovanje Sloveniji nad 12 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine 21,39 eura;
  • če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 8 do 12 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 10,68 eura;
  • če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 6 do 8 ur se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 7,45 eura.

Prenočevanje na službenem potovanju

Se priznava do višine dejanskih stroškov za prenočevanje in pod pogojem, da je dokumentirano z računom.  Če nočitev vključuje tudi zajtrk se znesek dnevnice v primeru trajanja potovanja nad 8 do 12 ur zmanjša za 15 %; v primeru trajanja potovanja nad 12 do 24 ur  pa se znesek dnevnice zmanjša za 10 %. Enako pravilo  za zmanjšanje dnevnice velja tudi  v primeru prenočevanja na službenem potovanju v tujini.

Prevoz na službenem potovanju

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega avtomobila.

Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.
V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 EUR za vsak prevožen kilometer.

Vir: Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

 

Tina Pernarčič Čufer je diplomirana ekonomistka smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V Računovodskem servisu Tina Pernarčič Čufer s.p. deluje uspešno vse od leta 2005, ko je prevzela dejavnost računovodskega servisa Milena Pernarčič s.p., ustanovljenega leta 1987. Računovodske storitve opravlja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Če ste med njimi, jo lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka na telefon:  041/846-251 med 8. in 14. uro., pošljete e-mail na tina.pernarcic.cufer@amis.net ali obiščete v Mariboru, na naslovu Na griču 7, 2000 Maribor