ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

Obračun obresti za posojila

piše: Tina Pernarčič Čufer

Obračun obresti za posojila obračunamo na način kot je zapisano v posojilni pogodbi. Obresti ureja Obligacijski zakonik OZ.
V primeru, da se upnik in dolžnik v posojilni pogodbi ne odločita o načinu obračunavanja obresti, se obračun obresti za posojilo kljub temu izvede, ker se po 382.členu Obligacijskega zakonika šteje, da posojilojemalec dolguje posojilodajalcu obresti po obrestni meri 6 odstotkov. Torej...

Če želite, da se obračun obresti za posojilo ne izvede, je potrebno v posojilno pogodbo izrecno zapisati, da je posojilo brezobrestno!

Če lastnik ali direktor podjetja ali njegov zakonec, drug družinski član podjetju odobri posojilo, se šteje, da je bilo posojilo odobreno od podjetju povezane osebe.

Takšne posojilne obresti obravnava 19. člen Zakona o davku od dohodkov povezanih oseb, ki govori o tem, da so kot davčno priznan odhodek priznane obresti do višine zadnje objavljene, v času odobritve posojila priznane obrestne mere. Razen v primeru, da posojilojemalec (podjetje) lahko dokaže, da bi tudi od nepovezanih oseb v enakih oziroma primerljivih okoliščinah dobil posojilo po obrestni meri, ki je višja od priznane obrestne mere.


V posojilni pogodbi pa je potrebno zapisati tudi način obračunavanja zamudnih obresti. Namreč ni nujno, da se za obračun zamudnih obresti uporabi zakonsko predpisana zamudna obrestna mera. Zamudne obresti predstavljajo kazen za dolžnika zaradi nepravočasnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Posojilodajalec in posojilojemalec se torej dogovorita o obrestni meri, ki se bo obračunavala v primeru zamud ob vračanju posojila, in je lahko višja ali nižja od z zakonom predpisane zamudne obrestne mere. V primeru, da se posojilojemalec in posojilodajalec o višini obrestne mere ne dogovorita, se za izračun zamudnih obresti uporabi zakonska zamudna obrestna mera.

 

Sorodna vsebina:

Zamudne obresti

 

Tina Pernarčič Čufer je diplomirana ekonomistka smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V Računovodskem servisu Tina Pernarčič Čufer s.p. deluje uspešno vse od leta 2005, ko je prevzela dejavnost računovodskega servisa Milena Pernarčič s.p., ustanovljenega leta 1987. Računovodske storitve opravlja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Če ste med njimi, jo lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka na telefon:  041/846-251 med 8. in 14. uro., pošljete e-mail na tina.pernarcic.cufer@amis.net ali obiščete v Mariboru, na naslovu Na griču 7, 2000 Maribor