ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

Obdavčitev daril - ali so novoletna darila davčno priznan strošek ?

piše:Tina Pernarčič Čufer

 

Med izdatke reprezentance spadajo tisti izdatki, ki so

  • povezani s pogostitvijo,
  • darili ali
  • drugimi storitvami za poslovne partnerje (naše kupce ali dobavitelje).
Kadar poslovne partnerje pogostimo ali zanje plačamo kakšne druge storitve, takšen strošek knjižimo med stroške storitev reprezentance.

V primeru, ko nabavimo darila zanje, pa to predstavlja strošek materiala za reprezentančne namene.
Kadar kupimo darilo ali podarimo storitve poslovnim partnerjem, se to po Zakonu o dohodnini obravnava kot drugi dohodek.

Kadar pa kupimo darilo ali podarimo storitev zaposlenemu, pa le-to šteje za boniteto.
V davčno osnovo za dohodnino se ne všteva:

  • Darila poslovnim partnerjem, če ne presegajo vrednosti 42 EUR, oziroma, če skupna vrednost daril, danih isti osebi v enem letu ne presega 84 EUR,

Darila delavcem ali njihovim družinskim članom če:

  1. V decembru obdarimo otroka zaposlenega in otrok ni starejši od 15 let,
  2. Ugodnosti zaposlenim, če jih delodajalec ne zagotavlja redno in če njihova vrednost v enem mesecu ne presega 13 EUR,
  3. Ugodnosti manjših vrednosti, če jih podjetje zagotavlja vsem zaposlenim pod enakimi pogoji (novoletne zabave).

 

Vsi izdatki za reprezentanco so davčno priznani le v višini 50% zneska na računu, DDV se ne sme odbijati.
Račun za knjiženje takšnih stroškov mora biti opremljen s pojasnilom o nujnosti takšnega stroška.


Božična darila otrokom, upokojencem in zaposlenim niso strošek reprezentance in niso davčno priznan strošek, razen, če se od njih odvede dohodnina. Torej tudi plačilo novoletne zabave za zaposlene ne predstavlja davčno priznanega stroška!!

 

Tina Pernarčič Čufer je diplomirana ekonomistka smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V Računovodskem servisu Tina Pernarčič Čufer s.p. deluje uspešno vse od leta 2005, ko je prevzela dejavnost računovodskega servisa Milena Pernarčič s.p., ustanovljenega leta 1987. Računovodske storitve opravlja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Če ste med njimi, jo lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka na telefon:  041/846-251 med 8. in 14. uro., pošljete e-mail na tina.pernarcic.cufer@amis.net ali obiščete v Mariboru, na naslovu Na griču 7, 2000 Maribor