ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

Kateri so davčno priznani stroški ?

piše: Tina Pernarčič Čufer


V vseh letih opravljanja računovodskih storitev za moje stranke sem nemalokrat dobila postavljenoo vprašanje: Kaj lahko knjižimo kot davčno priznan strošek?

In moj odgovor se je glasil:

»Vsak strošek, ki je povezan z opravljanjem vaše dejavnosti, torej s pridobivanjem prihodkov, je davčno priznan.«


Sedaj pa si malo podrobneje poglejmo, kateri stroški so to:

 • Če imate v najemu poslovne prostore, med davčno priznane stroške spadajo
  • stroški najemnine,
  • ogrevanja,
  • elektrike,
  • telefonije,
  • interneta,
  • komunale,
 • Če so poslovni prostori v lasti podjetja, so poleg zgoraj navedenih stroškov, davčno priznani še
  • stroški obrabe ali amortizacija poslovnih prostorov,
  • stroški vzdrževanja teh poslovnih prostorov,
  • zavarovalne premije,
  • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
 • Če imate v podjetju zaposlene, med davčno priznane stroške spadajo
  • neto plače s vsemi prispevki in dohodnino,
  • letni regres,
  • 13.plača,
  • prehrana in prevoz na delo zaposlenih,
  • stroški zdravstvenih pregledov za zaposlene,
  • izobraževanje zaposlenih
 • Storitve, ki jih za vas opravljajo drugi - vaši podizvajalci
 • Pri opravljanju trgovinske dejavnosti glavni strošek predstavlja nabavna vredost prodanega trgovskega blaga, pa tudi skladiščenje in lom/kalo
 • Strošek seminarjev, strokovne literature
 • Strošek pisarniškega materiala, porabljenega za opravljanje vaše dejavnosti, strošek poštnih storitev,
 • Stroški za varstvo pri delu, stroški nastali z varovanjem premoženja, stroški odvetniških in notarskih, svetovalnih storitev,
 • Nakup računalnikov, računalniških programov in opreme, pisarniško pohištvo ter vsi ostali stroji potrebni za opravljanje vaše dejavnosti. V primeru, da vrednost le-teh ne presega vrednosti 500 EUR, nastane strošek ob prenosu osnovnega sredstva v uporabo, če presega, pa tekom let preko amortizacije,
 • članarine
 • Potni stroški v primeru, da je bila opravljena pot potrebna za opravljanje vaše dejavnosti.
 • Pogostitev poslovnih partnerjev ali reprezentanca je davčno priznana v višini 50% nastalih stroškov.

To je na kratko o stroških. Seveda pa je najbolje se posvetovati z računovodjo, kaj vse se lahko uveljavlja kot davčno priznan strošek, saj marsikdo ne pozna skritih pasti nekaterih izdatkov.

 

Sorodna vsebina:

Obdavčitev daril - ali so novoletna darila davčno priznan strošek ? 

 

Tina Pernarčič Čufer je diplomirana ekonomistka smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V Računovodskem servisu Tina Pernarčič Čufer s.p. deluje uspešno vse od leta 2005, ko je prevzela dejavnost računovodskega servisa Milena Pernarčič s.p., ustanovljenega leta 1987. Računovodske storitve opravlja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Če ste med njimi, jo lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka na telefon:  041/846-251 med 8. in 14. uro., pošljete e-mail na tina.pernarcic.cufer@amis.net ali obiščete v Mariboru, na naslovu Na griču 7, 2000 Maribor