ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

 

piše: Tina Pernarčič Čufer

Davčne blagajne v letu 2016 - vse, kar morate vedeti o davčnih blagajnah

Vsi, ki poslujete z gotovino (prejemate plačilo za opravljene storitev ali dobavo blaga v bankovcih, kovancih, čekih ali preko plačilnih kartic), boste morali izdane račune potrjevati pri Finančni upravi (FURS).
Imate dve možnosti:

Več o davčnih blagajnah ...

 

Obdavčitev daril - ali so novoletna darila davčno priznan strošek ?

Med izdatke reprezentance spadajo tisti izdatki, ki s:

Več o obdavčitvah daril si lahko preberete tu...

 

Obdavčitev božičnice - razlika med božičnico in 13. plačo

13.PLAČA se izplača delavcem v primeru poslovne uspešnosti. Izplačilo je vnaprej določeno v kolektivni pogodbi, splošnih aktih podjetja ali v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan plačati davke in prispevke, enako kot za plačo. S plačilom prispevkov pa je izpolnjen

Več o razliki med 13. plačo in božičnico lahko preberete na tej spletni povezavi...

 

Obračun obresti za posojila

Obračun obresti za posojila obračunamo na način kot je zapisano v posojilni pogodbi. Obresti ureja Obligacijski zakonik OZ.
V primeru, da se upnik in dolžnik v posojilni pogodbi ne odločita o načinu obračunavanja obresti, se obračun obresti za posojilo kljub temu izvede, ker se po 382.členu Obligacijskega zakonika šteje, da posojilojemalec dolguje posojilodajalcu obresti po obrestni meri 6 odstotkov. Torej...

Več o tem...

 

Postopek, ki ga vaš računovodja uporablja za obračun plače

Ena izmed nalog računovodje je tudi obračun plače. V nadaljevanju vam bom predstavila način obdavčitve plače delavca s prispevki in dohodnino in izračunala koliko od navedenih višin plač prejme na svoj račun delavec, koliko z dohodnino in prispevki prejme država in kakšne višine je strošek za podjetje .

Več o izračunu plače...


Kateri so davčno priznani stroški ?

V vseh letih opravljanja računovodskih storitev za moje stranke sem nemalokrat dobila postavljenoo vprašanje: Kaj lahko knjižimo kot davčno priznan strošek? In moj odgovor se je glasil:

Več o tem...

 

Tina Pernarčič Čufer je diplomirana ekonomistka smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V Računovodskem servisu Tina Pernarčič Čufer s.p. deluje uspešno vse od leta 2005, ko je prevzela dejavnost računovodskega servisa Milena Pernarčič s.p., ustanovljenega leta 1987. Računovodske storitve opravlja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Če ste med njimi, jo lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka na telefon:  041/846-251 med 8. in 14. uro., pošljete e-mail na tina.pernarcic.cufer@amis.net ali obiščete v Mariboru, na naslovu Na griču 7, 2000 Maribor